Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

29/05/17 09:30:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
28,4°C a les/at 25/05/17 13:51:08
6,1°C a les/at 02/05/17 06:08:12
Índex de calor màxim/High Heat Index 28,4°C a les/at 25/05/17 13:51:08
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 6,1°C a les/at 02/05/17 06:08:12
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
97% 04/05/17 07:26:35
24% 23/05/17 12:57:15
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
18,9°C 27/05/17 16:42:46
-0,6°C 01/05/17 12:19:26
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1028,9 mbar a les/at 15/05/17 12:55:00
1000,7 mbar a les/at 11/05/17 05:12:02
Pluja mensual acumulada/Rain Total 9,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 24,0 mm/hr a les/at 18/05/17 15:28:20
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 48 km/h from 212° a les/at 12/05/17 16:33:31
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
3 km/h
166°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
25,5°C a les/at 27/05/17 20:50:00
16,6°C a les/at 01/05/17 06:18:59

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
28,4°C a les/at 25/05/17 13:51:08
-0,1°C a les/at 18/01/17 05:40:54
Índex de calor màxim/High Heat Index 28,4°C a les/at 25/05/17 13:51:08
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,3°C a les/at 18/01/17 07:44:19
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 04/01/17 08:06:21
18% 18/03/17 11:30:42
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
18,9°C 27/05/17 16:42:46
-15,1°C 18/01/17 14:37:30
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1034,0 mbar a les/at 16/02/17 00:40:02
997,4 mbar a les/at 03/03/17 22:54:02
Pluja anual acumulada/Rain Total 337,0 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 105,6 mm/hr a les/at 19/01/17 23:05:20
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 97 km/h from 360° a les/at 08/02/17 10:08:28
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 8 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
316°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
25,5°C a les/at 27/05/17 20:50:00
14,6°C a les/at 10/01/17 06:05:59

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent