Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

22/07/17 00:25:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
31,4°C a les/at 12/07/17 17:20:53
14,2°C a les/at 03/07/17 06:21:26
Índex de calor màxim/High Heat Index 34,6°C a les/at 13/07/17 16:26:51
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 14,2°C a les/at 03/07/17 06:21:26
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
96% 14/07/17 04:31:56
32% 16/07/17 16:02:23
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
22,9°C 14/07/17 15:54:23
5,4°C 02/07/17 08:02:58
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1024,5 mbar a les/at 03/07/17 09:29:02
1012,0 mbar a les/at 21/07/17 18:23:04
Pluja mensual acumulada/Rain Total 1,0 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 9,6 mm/hr a les/at 14/07/17 18:54:54
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 35 km/h from 0° a les/at 01/07/17 07:30:00
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
2 km/h
152°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
28,8°C a les/at 13/07/17 19:54:02
24,4°C a les/at 01/07/17 09:00:00

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
32,8°C a les/at 15/06/17 15:51:05
-0,1°C a les/at 18/01/17 05:40:54
Índex de calor màxim/High Heat Index 38,4°C a les/at 23/06/17 16:13:12
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,3°C a les/at 18/01/17 07:44:19
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 04/01/17 08:06:21
18% 18/03/17 11:30:42
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
23,8°C 23/06/17 16:13:12
-15,1°C 18/01/17 14:37:30
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1034,0 mbar a les/at 16/02/17 00:40:02
997,4 mbar a les/at 03/03/17 22:54:02
Pluja anual acumulada/Rain Total 380,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 182,8 mm/hr a les/at 04/06/17 20:51:00
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 97 km/h from 360° a les/at 08/02/17 10:08:28
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 8 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
0 km/h
192°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
28,9°C a les/at 23/06/17 20:43:02
14,6°C a les/at 10/01/17 06:05:59

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent