Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

23/03/18 04:20:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
21,6°C a les/at 10/03/18 14:51:52
3,2°C a les/at 19/03/18 06:05:27
Índex de calor màxim/High Heat Index 21,6°C a les/at 10/03/18 14:51:52
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -1,6°C a les/at 21/03/18 05:43:14
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 01/03/18 09:10:06
18% 23/03/18 03:37:39
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
13,4°C 10/03/18 17:35:40
-12,1°C 23/03/18 04:11:49
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1023,2 mbar a les/at 22/03/18 00:38:02
988,3 mbar a les/at 01/03/18 18:55:03
Pluja mensual acumulada/Rain Total 15,6 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 21,0 mm/hr a les/at 10/03/18 18:11:10
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 66 km/h from 357° a les/at 20/03/18 21:05:09
Velocitat mitja del vent/Average Wind 6 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 9 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
2 km/h
263°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
22,2°C a les/at 12/03/18 00:45:00
16,7°C a les/at 01/03/18 16:22:03

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
23,7°C a les/at 03/01/18 14:30:51
-1,9°C a les/at 09/02/18 06:44:13
Índex de calor màxim/High Heat Index 23,7°C a les/at 03/01/18 14:30:51
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,2°C a les/at 06/02/18 17:35:51
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 15/02/18 11:01:36
18% 01/01/18 15:27:19
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
18,2°C 15/02/18 12:58:44
-12,1°C 23/03/18 04:11:49
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1037,9 mbar a les/at 28/01/18 22:32:03
988,3 mbar a les/at 01/03/18 18:55:03
Pluja anual acumulada/Rain Total 121,6 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 50,6 mm/hr a les/at 06/01/18 20:50:00
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 66 km/h from 357° a les/at 20/03/18 21:05:09
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 8 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
2 km/h
318°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
22,8°C a les/at 23/01/18 23:03:02
15,5°C a les/at 09/02/18 15:22:02

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent