Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

23/06/18 10:10:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
31,4°C a les/at 22/06/18 11:45:25
11,7°C a les/at 07/06/18 06:56:31
Índex de calor màxim/High Heat Index 31,4°C a les/at 22/06/18 11:45:25
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 11,7°C a les/at 07/06/18 06:56:31
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
99% 04/06/18 05:58:04
30% 21/06/18 15:10:29
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
19,5°C 23/06/18 09:10:15
8,2°C 13/06/18 03:22:58
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1023,2 mbar a les/at 19/06/18 09:12:01
1009,2 mbar a les/at 05/06/18 19:20:03
Pluja mensual acumulada/Rain Total 23,8 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 49,4 mm/hr a les/at 03/06/18 07:34:32
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 40 km/h from 349° a les/at 13/06/18 09:18:57
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
2 km/h
172°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
27,0°C a les/at 22/06/18 20:01:02
22,1°C a les/at 01/06/18 07:19:14

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
31,4°C a les/at 22/06/18 11:45:25
-1,9°C a les/at 09/02/18 06:44:13
Índex de calor màxim/High Heat Index 31,4°C a les/at 22/06/18 11:45:25
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,2°C a les/at 06/02/18 17:35:51
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 15/02/18 11:01:36
13% 23/03/18 10:37:03
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
23,6°C 27/04/18 16:25:38
-12,4°C 23/03/18 09:16:13
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1037,9 mbar a les/at 28/01/18 22:32:03
988,3 mbar a les/at 01/03/18 18:55:03
Pluja anual acumulada/Rain Total 243,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 113,0 mm/hr a les/at 30/05/18 15:53:29
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 66 km/h from 357° a les/at 20/03/18 21:05:09
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
294°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
27,0°C a les/at 22/06/18 20:01:02
15,5°C a les/at 09/02/18 15:22:02

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent