Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

30/03/17 18:20:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
27,1°C a les/at 09/03/17 13:00:43
2,7°C a les/at 25/03/17 07:20:43
Índex de calor màxim/High Heat Index 27,1°C a les/at 09/03/17 13:00:43
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 2,6°C a les/at 25/03/17 05:54:15
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
99% 12/03/17 08:02:14
18% 18/03/17 11:30:42
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
13,0°C 20/03/17 15:05:30
-5,0°C 18/03/17 11:30:42
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1030,1 mbar a les/at 14/03/17 22:30:00
997,4 mbar a les/at 03/03/17 22:54:02
Pluja mensual acumulada/Rain Total 49,8 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 50,4 mm/hr a les/at 03/03/17 21:23:38
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 51 km/h from 330° a les/at 12/03/17 22:06:30
Velocitat mitja del vent/Average Wind 4 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 6 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
195°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
22,4°C a les/at 11/03/17 01:29:00
17,4°C a les/at 19/03/17 09:31:00

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
27,1°C a les/at 09/03/17 13:00:43
-0,1°C a les/at 18/01/17 05:40:54
Índex de calor màxim/High Heat Index 27,1°C a les/at 09/03/17 13:00:43
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,3°C a les/at 18/01/17 07:44:19
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 04/01/17 08:06:21
18% 18/03/17 11:30:42
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
13,3°C 27/02/17 12:25:38
-15,1°C 18/01/17 14:37:30
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1034,0 mbar a les/at 16/02/17 00:40:02
997,4 mbar a les/at 03/03/17 22:54:02
Pluja anual acumulada/Rain Total 303,4 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 105,6 mm/hr a les/at 19/01/17 23:05:20
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 97 km/h from 360° a les/at 08/02/17 10:08:28
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 9 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
3 km/h
343°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
24,5°C a les/at 04/01/17 02:02:19
14,6°C a les/at 10/01/17 06:05:59

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent