Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

18/11/17 14:25:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
22,7°C a les/at 12/11/17 15:12:24
1,7°C a les/at 15/11/17 07:37:03
Índex de calor màxim/High Heat Index 22,7°C a les/at 12/11/17 15:12:24
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 1,7°C a les/at 15/11/17 07:37:03
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
98% 01/11/17 07:04:31
20% 07/11/17 13:22:04
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
15,9°C 02/11/17 11:05:19
-7,5°C 07/11/17 11:41:15
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1026,2 mbar a les/at 10/11/17 11:05:01
1009,8 mbar a les/at 04/11/17 16:46:02
Pluja mensual acumulada/Rain Total 0,0 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 0,0 mm/hr a les/at 01/11/17 00:00:03
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 72 km/h from 23° a les/at 13/11/17 10:20:47
Velocitat mitja del vent/Average Wind 7 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 10 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
7 km/h
337°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
22,4°C a les/at 13/11/17 22:47:05
18,2°C a les/at 17/11/17 17:38:02

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
36,0°C a les/at 03/08/17 12:43:44
-0,1°C a les/at 18/01/17 05:40:54
Índex de calor màxim/High Heat Index 38,7°C a les/at 04/08/17 14:51:18
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,3°C a les/at 18/01/17 07:44:19
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 04/01/17 08:06:21
18% 18/03/17 11:30:42
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
24,4°C 30/07/17 14:33:53
-15,1°C 18/01/17 14:37:30
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1034,0 mbar a les/at 16/02/17 00:40:02
997,4 mbar a les/at 03/03/17 22:54:02
Pluja anual acumulada/Rain Total 477,4 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 311,4 mm/hr a les/at 18/10/17 15:10:00
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 97 km/h from 360° a les/at 08/02/17 10:08:28
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
0 km/h
172°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
29,9°C a les/at 04/08/17 20:35:03
14,6°C a les/at 10/01/17 06:05:59

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent