Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

23/09/17 05:35:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
30,5°C a les/at 14/09/17 13:43:51
9,2°C a les/at 17/09/17 08:09:07
Índex de calor màxim/High Heat Index 32,4°C a les/at 14/09/17 13:43:51
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 9,2°C a les/at 17/09/17 08:09:07
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
99% 01/09/17 00:22:24
30% 02/09/17 13:43:46
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
22,0°C 04/09/17 14:15:16
4,5°C 16/09/17 08:51:53
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1024,4 mbar a les/at 13/09/17 11:10:01
1005,8 mbar a les/at 09/09/17 13:16:01
Pluja mensual acumulada/Rain Total 2,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 8,2 mm/hr a les/at 15/09/17 16:59:54
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 51 km/h from 357° a les/at 09/09/17 23:50:00
Velocitat mitja del vent/Average Wind 4 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
94°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
25,9°C a les/at 06/09/17 21:42:00
21,9°C a les/at 17/09/17 08:05:59

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
36,0°C a les/at 03/08/17 12:43:44
-0,1°C a les/at 18/01/17 05:40:54
Índex de calor màxim/High Heat Index 38,7°C a les/at 04/08/17 14:51:18
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,3°C a les/at 18/01/17 07:44:19
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 04/01/17 08:06:21
18% 18/03/17 11:30:42
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
24,4°C 30/07/17 14:33:53
-15,1°C 18/01/17 14:37:30
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1034,0 mbar a les/at 16/02/17 00:40:02
997,4 mbar a les/at 03/03/17 22:54:02
Pluja anual acumulada/Rain Total 449,4 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 198,6 mm/hr a les/at 31/08/17 19:07:30
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 97 km/h from 360° a les/at 08/02/17 10:08:28
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
161°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
29,9°C a les/at 04/08/17 20:35:03
14,6°C a les/at 10/01/17 06:05:59

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent