Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

14/12/18 09:15:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
23,1°C a les/at 09/12/18 14:59:33
4,3°C a les/at 12/12/18 08:26:33
Índex de calor màxim/High Heat Index 23,1°C a les/at 09/12/18 14:59:33
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 3,2°C a les/at 12/12/18 08:13:24
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
99% 05/12/18 07:02:01
24% 09/12/18 20:54:35
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
15,4°C 05/12/18 15:30:15
-1,9°C 09/12/18 20:54:35
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1030,0 mbar a les/at 10/12/18 10:36:18
1002,6 mbar a les/at 13/12/18 19:15:03
Pluja mensual acumulada/Rain Total 11,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 5,6 mm/h a les/at 13/12/18 10:15:00
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 58 km/h from 312° a les/at 13/12/18 23:02:25
Velocitat mitja del vent/Average Wind 3 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 6 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
2 km/h
250°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
22,2°C a les/at 11/12/18 01:46:58
18,8°C a les/at 03/12/18 17:45:16

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
34,6°C a les/at 05/08/18 12:02:24
-1,9°C a les/at 09/02/18 06:44:13
Índex de calor màxim/High Heat Index 38,0°C a les/at 01/08/18 14:00:00
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,2°C a les/at 06/02/18 17:35:51
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 15/02/18 11:01:36
13% 23/03/18 10:37:03
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
24,5°C 07/08/18 14:54:45
-12,4°C 23/03/18 09:16:13
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1037,9 mbar a les/at 28/01/18 22:32:03
988,3 mbar a les/at 01/03/18 18:55:03
Pluja anual acumulada/Rain Total 871,8 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 268,0 mm/h a les/at 19/10/18 13:26:31
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 68 km/h from 328° a les/at 26/11/18 09:59:41
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
0 km/h
218°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
33,9°C a les/at 23/09/18 08:54:00
15,5°C a les/at 09/02/18 15:22:02

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent