Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

17/01/18 07:55:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
23,7°C a les/at 03/01/18 14:30:51
-0,2°C a les/at 09/01/18 08:20:00
Índex de calor màxim/High Heat Index 23,7°C a les/at 03/01/18 14:30:51
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -1,1°C a les/at 14/01/18 07:51:27
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
99% 07/01/18 01:50:00
18% 01/01/18 15:27:19
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
10,9°C 06/01/18 20:10:00
-6,4°C 01/01/18 15:27:19
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1030,2 mbar a les/at 01/01/18 11:01:02
995,3 mbar a les/at 06/01/18 19:35:00
Pluja mensual acumulada/Rain Total 13,8 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 50,6 mm/hr a les/at 06/01/18 20:50:00
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 45 km/h from 354° a les/at 11/01/18 15:43:27
Velocitat mitja del vent/Average Wind 3 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 5 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
255°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
22,4°C a les/at 05/01/18 01:55:00
16,6°C a les/at 15/01/18 14:43:00

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
23,7°C a les/at 03/01/18 14:30:51
-0,2°C a les/at 09/01/18 08:20:00
Índex de calor màxim/High Heat Index 23,7°C a les/at 03/01/18 14:30:51
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -1,1°C a les/at 14/01/18 07:51:27
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
99% 07/01/18 01:50:00
18% 01/01/18 15:27:19
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
10,9°C 06/01/18 20:10:00
-6,4°C 01/01/18 15:27:19
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1030,2 mbar a les/at 01/01/18 11:01:02
995,3 mbar a les/at 06/01/18 19:35:00
Pluja anual acumulada/Rain Total 13,8 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 50,6 mm/hr a les/at 06/01/18 20:50:00
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 45 km/h from 354° a les/at 11/01/18 15:43:27
Velocitat mitja del vent/Average Wind 3 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 5 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
255°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
22,4°C a les/at 05/01/18 01:55:00
16,6°C a les/at 15/01/18 14:43:00

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent