Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari anual de l'oratge/Yearly Weather Summary

23/06/18 10:10:00

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
31,4°C a les/at 22/06/18 11:45:25
-1,9°C a les/at 09/02/18 06:44:13
Índex de calor màxim/High Heat Index 31,4°C a les/at 22/06/18 11:45:25
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,2°C a les/at 06/02/18 17:35:51
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 15/02/18 11:01:36
13% 23/03/18 10:37:03
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
23,6°C 27/04/18 16:25:38
-12,4°C 23/03/18 09:16:13
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1037,9 mbar a les/at 28/01/18 22:32:03
988,3 mbar a les/at 01/03/18 18:55:03
Pluja anual acumulada/Rain Total 243,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 113,0 mm/hr a les/at 30/05/18 15:53:29
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 66 km/h from 357° a les/at 20/03/18 21:05:09
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
294°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
27,0°C a les/at 22/06/18 20:01:02
15,5°C a les/at 09/02/18 15:22:02

 

Pluja anual (inici 1-ene)/Rain Year (1-ene start)
Pluja anual total/Rain Year Total 243,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 113,0 mm/hr a les/at 30/05/18 15:53:29

Estadístiques i gràfiques anuals/Yearly Statistics and Plots

temperatures heatchill Daily highs and lows for the year rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector year rx percent