Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari anual de l'oratge/Yearly Weather Summary

23/09/18 05:15:00

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
34,6°C a les/at 05/08/18 12:02:24
-1,9°C a les/at 09/02/18 06:44:13
Índex de calor màxim/High Heat Index 38,0°C a les/at 01/08/18 14:00:00
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,2°C a les/at 06/02/18 17:35:51
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 15/02/18 11:01:36
13% 23/03/18 10:37:03
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
24,5°C 07/08/18 14:54:45
-12,4°C 23/03/18 09:16:13
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1037,9 mbar a les/at 28/01/18 22:32:03
988,3 mbar a les/at 01/03/18 18:55:03
Pluja anual acumulada/Rain Total 370,4 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 198,6 mm/hr a les/at 17/09/18 22:59:49
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 66 km/h from 357° a les/at 20/03/18 21:05:09
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
0 km/h
161°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
30,4°C a les/at 05/08/18 20:22:14
15,5°C a les/at 09/02/18 15:22:02

 

Pluja anual (inici 1-ene)/Rain Year (1-ene start)
Pluja anual total/Rain Year Total 370,4 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 198,6 mm/hr a les/at 17/09/18 22:59:49

Estadístiques i gràfiques anuals/Yearly Statistics and Plots

temperatures heatchill Daily highs and lows for the year rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector year rx percent