Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari anual de l'oratge/Yearly Weather Summary

22/02/18 23:05:00

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
23,7°C a les/at 03/01/18 14:30:51
-1,9°C a les/at 09/02/18 06:44:13
Índex de calor màxim/High Heat Index 23,7°C a les/at 03/01/18 14:30:51
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,2°C a les/at 06/02/18 17:35:51
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 15/02/18 11:01:36
18% 01/01/18 15:27:19
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
18,2°C 15/02/18 12:58:44
-6,8°C 08/02/18 02:55:20
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1037,9 mbar a les/at 28/01/18 22:32:03
995,3 mbar a les/at 06/01/18 19:35:00
Pluja anual acumulada/Rain Total 87,8 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 50,6 mm/hr a les/at 06/01/18 20:50:00
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 61 km/h from 3° a les/at 02/02/18 17:55:24
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 8 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
3 km/h
334°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
22,8°C a les/at 23/01/18 23:03:02
15,5°C a les/at 09/02/18 15:22:02

 

Pluja anual (inici 1-ene)/Rain Year (1-ene start)
Pluja anual total/Rain Year Total 87,8 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 50,6 mm/hr a les/at 06/01/18 20:50:00

Estadístiques i gràfiques anuals/Yearly Statistics and Plots

temperatures heatchill Daily highs and lows for the year rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector year rx percent