Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari anual de l'oratge/Yearly Weather Summary

16/12/17 15:30:00

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
36,0°C a les/at 03/08/17 12:43:44
-0,6°C a les/at 06/12/17 07:26:43
Índex de calor màxim/High Heat Index 38,7°C a les/at 04/08/17 14:51:18
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,3°C a les/at 18/01/17 07:44:19
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 04/01/17 08:06:21
14% 01/12/17 15:42:16
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
24,4°C 30/07/17 14:33:53
-17,1°C 01/12/17 16:17:17
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1037,0 mbar a les/at 05/12/17 11:00:01
989,8 mbar a les/at 11/12/17 06:11:02
Pluja anual acumulada/Rain Total 481,0 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 311,4 mm/hr a les/at 18/10/17 15:10:00
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 97 km/h from 360° a les/at 08/02/17 10:08:28
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
0 km/h
195°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
29,9°C a les/at 04/08/17 20:35:03
14,6°C a les/at 10/01/17 06:05:59

 

Pluja anual (inici 1-ene)/Rain Year (1-ene start)
Pluja anual total/Rain Year Total 481,0 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 311,4 mm/hr a les/at 18/10/17 15:10:00

Estadístiques i gràfiques anuals/Yearly Statistics and Plots

temperatures heatchill Daily highs and lows for the year rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector year rx percent