Estació meteorològica pl. del Portal de la Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

26/11/22 17:10:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
24,7°C a les/at 23/11/22 13:45:56
6,8°C a les/at 06/11/22 05:45:38
Índex de calor màxim/High Heat Index 24,6°C a les/at 23/11/22 13:45:56
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 5,6°C a les/at 19/11/22 22:37:01
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
99% 03/11/22 03:06:11
22% 04/11/22 12:12:07
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
18,2°C 01/11/22 16:07:33
-4,2°C 05/11/22 08:19:04
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1031,7 mbar a les/at 26/11/22 10:20:00
1006,2 mbar a les/at 17/11/22 16:16:00
Pluja mensual acumulada/Rain Total 120,8 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 256,0 mm/h a les/at 11/11/22 17:03:18
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 79 km/h from 348° a les/at 21/11/22 21:53:47
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
285°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
24,8°C a les/at 23/11/22 14:59:00
17,6°C a les/at 11/11/22 17:38:04
Temperatura exterior màxima a 1,5 m del terra/High Outside Temperature at 1,5 m off the ground
Temperatura exterior mínima a 1,5 m del terra/Low Outside Temperature at 1,5 m off the ground
25,0°C a les/at 01/11/22 14:29:09
2,8°C a les/at 06/11/22 05:27:44
Humitat exterior màxima a 1,5 m del terra/High Outside Humidity at 1,5 m off the ground
Humitat exterior mínima a 1,5 m del terra/Low Outside Humidity at 1,5 m off the ground
95% a les/at 03/11/22 06:14:46
19% a les/at 04/11/22 11:45:48
UV màxima/High UV
UV mínima/Low UV
3,0 a les/at 01/11/22 12:47:18
0,0 a les/at 01/11/22 00:00:02
Evapotranspiració màxima/High ET
Evapotranspiració mínima/Low ET
0,5 mm a les/at 04/11/22 14:00:00
0,0 mm a les/at 01/11/22 00:05:00
Radiació solar màxima/High Radiation
Radiació solar mínima/Low Radiation
722 W/m² a les/at 25/11/22 12:13:12
0 W/m² a les/at 01/11/22 00:00:02

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
38,6°C a les/at 13/08/22 13:17:56
-1,2°C a les/at 18/01/22 07:49:55
Índex de calor màxim/High Heat Index 37,7°C a les/at 25/07/22 13:40:05
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -2,5°C a les/at 20/01/22 04:16:17
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
99% 08/03/22 05:29:01
14% 21/02/22 15:51:35
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
24,6°C 30/08/22 15:49:35
-10,1°C 31/01/22 10:40:42
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1038,0 mbar a les/at 13/01/22 23:41:05
999,0 mbar a les/at 23/04/22 03:19:00
Pluja anual acumulada/Rain Total 838,6 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 256,0 mm/h a les/at 11/11/22 17:03:18
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 93 km/h from 355° a les/at 10/01/22 10:47:15
Velocitat mitja del vent/Average Wind 6 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 8 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
168°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
31,6°C a les/at 14/08/22 19:32:03
10,7°C a les/at 17/01/22 18:05:00
Temperatura exterior màxima a 1,5 m del terra/High Outside Temperature at 1,5 m off the ground
Temperatura exterior mínima a 1,5 m del terra/Low Outside Temperature at 1,5 m off the ground
38,9°C a les/at 13/08/22 13:01:40
-1,7°C a les/at 27/01/22 04:58:54
Humitat exterior màxima a 1,5 m del terra/High Outside Humidity at 1,5 m off the ground
Humitat exterior mínima a 1,5 m del terra/Low Outside Humidity at 1,5 m off the ground
96% a les/at 08/03/22 02:07:59
11% a les/at 21/02/22 15:52:13
UV màxima/High UV
UV mínima/Low UV
9,8 a les/at 14/06/22 14:17:55
0,0 a les/at 01/01/22 00:00:01
Evapotranspiració màxima/High ET
Evapotranspiració mínima/Low ET
0,8 mm a les/at 13/07/22 14:00:00
0,0 mm a les/at 01/01/22 00:05:00
Radiació solar màxima/High Radiation
Radiació solar mínima/Low Radiation
1260 W/m² a les/at 04/05/22 12:28:56
0 W/m² a les/at 01/01/22 00:00:01

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector Radiation UV Index month rx percent Pond Temperatures